caparol_pim_import/caparol_se/products/image/201599/059093_snickerilasyr_0,5L_SE.png

Snickerilasyr

Inomhus lasyrfärg som framhäver träets naturliga ådring.

Lasyrfärg för obehandlade träytor inomhus som går att pigmentera i många kulörer. Lång öppentid och bra arbetsegenskaper gör att det är lätt att få en jämn lasyreffekt som framhäver träets naturliga ådring. Ger en halvmatt yta som är smutsavvisande och tål lättare rengöring. Vill man ha en ännu tåligare yta kan den överlackas med en vattenbaserad lack. Används till möbler, golv, paneler och snickerier. Vissa tidigare laserade/betsade ytor kan behandlas med Snickerilasyr, gör en provyta innan vidare behandling.

Appliceringsområde

Obehandlat trä inomhus.

Materialegenskaper

  • Bra arbetsegenskaper
  • Vattenbaserad

Förpackningsstorlekar

0,5 liter

Kulörer

Färglös. 
Ingår i brytsystem.

Glans

Halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Arbeta ut lasyren till en jämn yta 1-2 gånger i träets längdriktning med hjälp av pensel eller svamp. Om det har blivit träresning kan man mellanslipa ytan lätt med ett fint slippapper korn 240 eller finare, alternativt skurblock. Hur stark kulören blir beror på hur träet suger och hur lasyren läggs på. Ett tunt skikt ger svag kulör, tjockare skikt ger starkare kulör. Önskas en något svagare nyans kan den spädas med vatten (max 20%). Pröva dig fram på en bräda innan du börjar.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 12 m2/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 3 timmar
Övermålningsbar: 16 timmar
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel, svamp

Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs med tvål och vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring med tvål och vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad