caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184423/055607_panellack-10-3L_SE.png

Panellack 10

Klarlack för torra utrymmen inomhus.

Matt vattenburen klarlack för torra utrymmen inomhus.

Appliceringsområde

Träytor inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Färglös
Vittonad
Kan brytas i lasyrkulörer

Glans

10, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

För lackning av nytt trä, laserade ytor eller tidigare lackade paneler. Ej lämplig till vaxade eller oljade ytor samt möbler och träytor i badrum mm.

Ytförberedelse

Före lackning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä avslipas och stryks en eller två gånger med Panellack 10, beroende på det slitage ytorna utsätts för.

Panellack 10 kan också nyanseras i brytsystem till lasyrkulörer.

Tidigare lackade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före lackning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 2 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,009-0,013 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller färglös produkt. Före användning skall lacken röras om mycket väl från botten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.