caparol_pim_import/caparol_se/products/image/255847/068461_pansartack_3L_SE.png

Pansartäck

Täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

 • Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar av plåt utomhus.

  Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Alkaliresistent

  Förpackningsstorlekar

  0,5 liter
  3 liter
  10 liter

  Kulörer

  Svart
  Takröd
  Bas A
  Bas B
  Bas D

  Glans

  15, halvmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Specialmodifierad akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  Används som täckfärg på tidigare behandlade och förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Ej lämplig på plåt av PVF2-typ. Pansartäck fungerar även på plastisol se bara till att plastisol beläggningen har bra vidhäftning.

  Pansartäck kan även användas till målning av oglaserade betongtakpannor om man ser till att göra en ordentlig rengöring innan.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitter-schnittmetoden. Får man inte vidhäftning med Pansartäck kan det krävas en grundning med Unigrund, på stående fasadplåt kan även Häftprimer vara ett alternativ.

  Bra att veta! Det finns fabriksbehandlingar som inte går att behandla tex PVF2 vilket innebär att det är väldigt viktigt att en vidhäftningstest utföres innan vidare behandling.

  Ytorna tvättas med fasadtvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.

  Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Pansarprimer 

  Måla alltid minst två gånger med Pansartäck. 

  Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-8 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: Linjemunstycke Wagner 315 alt. 415 eller Linelacer 315
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller Takröd. För andra kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Icon i Växjö