caparol_pim_import/caparol_se/products/image/198013/057744_CAPALAC_Unigrund_We3_vit_2,5_L.png

Unigrund CL

Primer med mycket god vidhäftningsförmåga.

Primer med mycket god vidhäftningsförmåga på svåra underlag som förzinkat, glas, kakel, aluminium, hårdplast, koppar mm. Innehåller även zinkfosfat som rosthämmande pigment.

Appliceringsområde

Svåra underlag som förzinkat, glas, kakel, aluminium, hårdplast, koppar mm.

Materialegenskaper

  • Mycket god vidhäftningsförmåga
  • Innehåller zinkfosfat

Förpackningsstorlekar

1 liter
2,5 liter
10 liter

Kulörer

Vit

Glans

6, matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylharts

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Avsedd för grundmålning av järn och plåtkonstruktioner samt på andra ytor där det är svårt att få vidhäftning med andra färgtyper. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Rostangripna ytor rengöres till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½.

Nedsmutsade ytor tvättas med fasadtvätt. Ytor som utsatts för tvållösning samt oxiderade metallytor tvättas med kalklösande medel samt slipas vid behov.

Gör ett vidhäftningsprov på en mindre yta först enligt Gitter-schnittmetoden. Får man inte vidhäftning med Unigrund så kan det vara en fabriksbehandling som inte går att behandla tex PVF2.

Övermålning kan ske med Caparols produkter avsedda för täckmålning på järn, plåt och trä.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8-10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 3 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,011-0,013 inch
Spruttryck: 150 bar
Spädning: Spädes ej
Förtunning: -

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 1,5-1,8 mm
Spruttryck: 3,0-4,0 bar
Spädning: Max 5-15%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information