caparol_pim_import/caparol_se/products/image/249704/067236_metalprimer_3L_SE.png

MetalPrimer

Rostskyddsgrundfärg för effektiv rostskyddsbehandling.

Alkydbaserad rostskyddsgrundfärg med hög torrhalt för effektiv rostskyddsbehandling. Innehåller zinkfosfat som rosthämmande medel.

Appliceringsområde

Järn och plåt.

Materialegenskaper

  • Hög torrhalt
  • Innehåller zinkfosfat

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Grå

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Avsedd för grundmålning av järn- och plåtkonstruktioner.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytor med rostangrepp stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½.

Effektiv rostskyddsgrundfärg som, genom sin höga torrhalt, kan läggas på i skikt upp till 60 µm, torrt skikt, per strykning.

Övermålning skall göras med lämplig täckfärg.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,015 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: Max 5%
Förtunning: Lacknafta

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 1,5-1,8 mm
Spruttryck: 2,0-4,0 bar
Spädning: Max 5-15%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad