caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184490/055613_disbopox_442_10kg_SE.png

Disbopox 442 Golvepoxi

Tvåkomponent epoxifärg för betonggolv och hårdasfalt inomhus. 

Vattenspädbar tvåkomponent epoxifärg för betonggolv och hårdasfalt inomhus. Ger en diffusionsöppen och slitstark yta.

Appliceringsområde

Betonggolv och hårdasfalt inomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Diffusionsöppen
  • Slitstark

Förpackningsstorlekar

5 kg
10 kg

Kulörer

Ljusgrå
Bas 1
Bas 2
Bas 3
Går att bryta i ett stort antal kulörer.

Glans

60, blank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Epoxiharts

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/j): 140 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Lämplig att användas i garage, tvättstugor, lager- och produktionslokaler med lättare belastning.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya betonggolv blästras eller slipas för att avlägsna betonghud. På golv tidigare målade med enkomponent golvfärg skall färgen avlägsnas. Väl förankrad epoxifärg slipas till helt matt yta.

Färg och härdare blandas 84:16 viktdelar. Blandas, med omrörare max 400 v/min, tills blandningen antagit en jämn färgton. Häll över färgen i en annan burk och fortsätt att blanda i en minut. Används inom 90 minuter.

Stryk Disbopox 442 två gånger. Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar. Vid +23°C och 50% RF skall påföljande behandling utföras 16-48 timmar efter första strykningen.

Luft- och golvtemperatur skall vara mellan +10°C och +30°C och luftfuktigheten får inte överstiga 80%. Golvtemperaturen skall alltid vara minst 3°C över daggpunkten.  

Förtunning

Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar. 

Förbrukning

5-6 m2/kg

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +10°C och max +30°C på underlag, material och omgivande luft. Max RF 80%.

Torktid

Övermålningsbar: 16 timmar
Belastningsbar: 3 dygn
Genomhärdad: 7 dygn

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Sörj för god ventilation. Läs och följ skyddsföreskrifter noga. Lagringstid ett år.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.