caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184553/055663_zf_spackel_699_20kg_SE.png

ZF-Spackelbruk 699

Bruksfärdigt armeringsspackel.

Bruksfärdigt armeringsspackel för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650. 

Förpackningsstorlekar

20 kg burk
800 kg One-way box

Kulörer

Beige

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget.

Användningsmetod

Spackelbruket levereras bruksklart. Rör upp spacklet före användning. Justera viskositeten med en liten mängd vatten om ett lösare spackelbruk önskas.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,2 kg/m2 per mm skikttjocklek

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Kan övermålas efter 24 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande spackelrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Äldreboende med nya, moderna fasader