caparol_pim_import/caparol_se/products/image/253741/068034_Capatect_CarboNit_22_KG_3_KG.png

CarboNit

Kolfiberförstärkt armeringsbruk som ger mycket hög slaghållfasthet.

Kolfiberförstärkt armeringsbruk för ytor med krav på mycket hög slaghållfasthet. Avsett för iläggning och utspackling av Capatect Väv 650 i dubbla lager.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Mycket hög slaghållfasthet
  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Beigevit

Förvaring

Svalt och torrt

Ingår i Capatect Fasadsystem samt i Capatect Renoveringssystem. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Användningsmetod

Spackelbruket levereras med 2 komponenter: CarboNit 22 kg och CarboNit Powder 3 kg.

Pulverkomponenten rörs i den våta komponenten med en långsamtgående visp, max 400 rpm, till en homogen klumpfri massa. Öppettid för blandad produkt är ca 30 minuter vid +20°C.

CarboNit ska alltid appliceras i 3 påslag. Första påslaget läggs i vävens vådbredd och längd med en tandad spackel. Därefter trycks väven fast, med ett överlapp på min.10 cm, i spackelbruket med ett svärd eller en spackel. Ytterligare 1 påslag ska läggas vått i vått. Vävens maskor skall nu vara helt fyllda och spackelskiktets tjocklek skall vara min. 5 mm. Efter min. 24 timmar läggs ytterligare ett vävskikt i ett 3:dje påslag med spackelbruket. Väven ska överlappas enligt ovan och maskor skall vara helt fyllda. 3:e spackelskiktets tjocklek skall vara min. 3 mm.  Totalt 8 mm

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,7 kg/mm/m2 (min 8 mm skikttjocklek)

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Yttorr efter ca 24 timmar
Efterföljande behandling efter ca 3 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med spruta och/eller spackel.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande bruksrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Moderna förstärkta fasader

Från miljonprogram till lågenergihus

Slagtåliga fasader i Lindholmsallén