caparol_pim_import/caparol_se/products/image/234392/064267_CT_AmphiSilan-Fassadenputze_SPRINTER_K20_25_KG.png

AmphiSilan Fasadputs

Bruksklar strukturputs på silikonharts med mycket god kulörbeständighet och självrengörande egenskaper. Kornstorlek K10, K15, K20, K30, K40 och K60.

Bruksklar strukturputs på silikonharts med mycket god kulörbeständighet och självrengörande egenskaper.

Ger en vattenavvisande och alkaliresistent yta med mycket goda diffusionsegenskaper.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenavvisande
  • Stor diffusionsöppenhet 
  • Extra bra motverkan mot påväxt av alg och mögel
  • Kulörbeständiga pigment

Förpackningsstorlekar

25 kg oval hink

Kulörer

Vit och kulörer enligt Kulörsystemet Amphisilan - Sylitol samt motsvarande NCS-kulörer.

Glans

Helmatt

Förvaring

Svalt men frostfritt

Teknisk data

  • Bindemedel: Silikonharts
  • Brandklass: A2-s1,d0 enl. DIN EN 13501-1 (icke brännbar)

Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

< 0,14m. Klass V1 enl. DIN EN ISO 7783-2

Vattenabsorptionskoefficient (w-värde)

≤ 0,10 kg/ (m2 .  h0,5). Klass  W3 enl. DIN EN 1062-3.

Använd som slutprodukt i Capatect Fasadsystem samt Capatect renoveringssystem.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena och torra, väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar.

Grundbehandling utförs alltid med Putsgrund 610.

Materialförberedelse

Omröres maskinellt före användning.

Förtunning

Vatten. Vid handapplicering max 1% och vid sprutning max 2%

Förbrukning

K10     1,8kg/m2
K15     2,2 kg/m2
K20     3,0 kg/m2
K30     3,8 kg/m2
K40     5,5 kg/m2
K60     6 kg/m2

Förbrukningen är ett riktvärde, exklusive eventuellt spill. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C i luft och underlag. Materialet skall en temperatur av minst +10°C vid appliceringen.

Torktid

Brukstorr: 1 dygn
Övermålningbar: 2-3 dygn
Genomtorr: 7 dygn
(värdena gäller vid +20°C, RF 65%)

Verktyg

Applicering sker med putsspruta eller vid applicering för hand med rostfritt stålbrätte. Efter påläggning av putsen kan ytan skuras med t ex plastbrätte beroende på önskad ytstruktur.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Lagringsstabil c:a 2 år.

Ovanstående data gäller vit puts. För kulörer kan angivna värden variera.

Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande putsrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Meldorfer i Torna Hällestad

Moderna förstärkta fasader

Villor med ventilerade fasader

Äldreboende med nya, moderna fasader

Ventilerade fasader i Kungälv

Parhus med ventilerade fasader

Lödöse Kloster