caparol_pim_import/caparol_se/products/image/205402/059750_capatong_plus_25kg_SE.png

Capatong Plus

Fasadfärg för betong.

Capatong Plus är en vattenburen helmatt diffusionsöppen fasadfärg för betong utomhus.

Appliceringsområde

Betongfasader utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Diffussionsöppen

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 3
Ingår i brytsystem. Brutna kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. 

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrenakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

För målning av fasader av betong. 

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt, fast och väl rengjort från smuts, fett och formolja.

Obehandlade ytor grundas med Capagrund före målning med Capatong Plus.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

0,3 kg/m2

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,019-0,023
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

SCA-huset färdigmålat på fabrik