HÄLSOSAMMARE
HÄLSOSAMMARE

Hälsosammare

Med Nespri får du en bättre arbetsmiljö

Betydligt minskad exponering för sprutdimma vid målning inom- och utomhus

Bättre ergonomi och mindre tunga lyft än vid målning med roller

Påverkan av arbetsmiljön

Vid sprutmålning med konventionell airless-spruta produceras mycket sprutdimma. Dimfri sprutmålning med Nespri minskar detta till ett minimum och skapar en bättre arbetsmiljö.

ng/m³
ng/m³
ng/m³
ng/m³