caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184519/055634_oljetaecklasyr_10L_SE.png

OljeTäcklasyr (Utgående produkt)

Alkydfärg för träfasader utomhus.

Vattenspädbar alkydfärg baserad på fet alkydemulsion för målning av nya eller tidigare alkydfärgsmålade fasader

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas A
Bas B
Bas D
Ingår i brytsystem

Glans

45, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

OljeTäcklasyr är baserad på alkydemulsion som ger oljefärgens egenskaper med minsta möjliga påverkan av miljön. Särskilt lämpad för målning av fasader av trä. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Fasadgrundfärg LF och sist strykes två ggr med OljeTäcklasyr. Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, särskilt vid målning med ljusa kulörer. Vid osäkerhet rekommenderas grundning med Caparol Fasadgrund för att minska risken för genomslag.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt, skrapas, bara träytor som oljas med Grundolja LF och pågrundas med Fasadgrund LF. Därefter målas hela ytan, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med OljeTäcklasyr.

OljeTäcklasyr skall inte användas på ytor där det finns risk för kvarstående vatten eller snö.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m2/liter

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten och diskmedel

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring med vatten och diskmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.