caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184512/055631_fonsterfarg_3L_SE.png

Fönsterfärg

Fönsterfärg med god glanshållning

 • Halvblank vattenspädbar täckfärg speciellt anpassad för fönster där god väderbeständighet och glanshållning önskas.

  Appliceringsområde

  Fönster, dörrar, räcken m.m. utomhus.

  Materialegenskaper

  • Bra glanshållning
  • Väderbeständig

  Förpackningsstorlekar

  1 liter
  3 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1
  Bas 3
  Ingår i brytsystem

  Glans

  50, halvblank

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Alkyd/akrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

  För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade fönster, dörrar, räcken mm utomhus samt fönster invändigt.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.

  Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.

  Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja LF före fortsatt behandling. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas och grundas med Fasadgrund LF vått i vått. alternativt låter man Grundolja LF torka helt innan grundning med Fasadgrund LF. Även bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund LF.

  Kittning av fönster utförs enligt kittleverantörens rekommendationer.

  Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Fönsterfärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Måla inte på ytor som är varma eller när det är risk för regn eller dagg. 

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6-7 m2/liter

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

  Torktid

  Dammtorr: 1 timme
  Övermålningsbar: 4-6 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (Torktid vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

  Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten / penseltvätt

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten eller penseltvätt.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.