caparol_pim_import/caparol_se/products/image/83363/033827_Alkydoljefaerg_10L_SE.png

Alkydoljefärg

Alkydoljefärg för utomhusbruk.

Halvblank väderbeständig utomhusfärg baserad på feta alkydoljor som ger god inträngning och förankring mot underlaget.  

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Lacknaftabaserad
  • Ger god inträngning i träet

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Vit
Bas A
Bas D
Ingår i brytsystem

Glans

50, halvblank

Teknisk data

Bindemedel: Feta alkydoljor

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 400 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 400 g/l VOC.

För målning av nya eller tidigare oljefärgsmålade träfasader, räcken, fönster, dörrar samt rostskyddsmålat stål utomhus. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä slipas eller stålborstas ner till friskt trä.

Utsatta ställen som ändträ, skarvar, vindskivor, fönster mm oljas med Grundolja före fortsatt behandling. Den olja som inte sugs in i träet avtorkas och grundning med Fasadgrund utförs innan oljan torkat. Bart trä som inte oljats grundas med Fasadgrund. Kittning av fönster utförs efter grundning av kittfalsen. Läs också kittleverantörens rekommendationer.

Nytt trä målas efter grundbehandling två gånger med Alkydoljefärg. Vid fönstermålning stryks färgen ett par mm in på glasytan. Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt. Lös färg skrapas till fast underlag.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

6-7 m2/liter

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 14 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel. Om rulle eller spruta används skall ytan efterslätas med pensel.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.