caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184503/055624_grundolja_lf_3L_SE.png

Grundolja LF

Grundolja för utsatta ytor utomhus.

Vattenspädbar impregnerande grundolja för utsatta ytor utomhus för att förhindra vattenupptag.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Impregnerande

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Grundolja LF används som första behandling på trärena ytor utomhus. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

På ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar mm behandlas med Grundolja LF till full mättnad. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

2-3 m2/ liter vid behandling av ändträ
5-7 m2/liter på sågade ytor
10-12 m2/liter på hyvlade ytor
Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Övermålningsbar: Målas över vått i vått inom ca 30 min eller efter torkning 12 tim.
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Vatten och diskmedel

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och diskmedel.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad