caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184504/055625_grundolja_1L_SE.png

Grundolja

Grundolja för utsatta ytor utomhus.

Impregnerande grundolja för utsatta ytor av trä utomhus för att förhindra vattenupptag.

Grundolja ingår i ett flertal av Caparols färgsystem för målning av trä utomhus.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Lacknaftabaserad
  • Impregnerande

Förpackningsstorlekar

1 liter
4 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydoljor

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 700 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 700 g/l VOC.

Grundolja används som första behandling på ytor som utsätts för stora påfrestningar som ändträ, panelskarvar, räcken, fönster mm. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Ytorna behandlas med Grundolja till full mättnad, överskott torkas av. Övermålning  kan göras omedelbart efter behandling. Utföres övermålning efter längre tid skall ytan avslipas före målning.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

2-3 m2/ liter vid behandling av ändträ
5-7 m2/liter på sågade ytor
10-12 m2/liter på hyvlade ytor
Färgåtgången kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: se rekommendation
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information