caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184507/055628_adeltraolja_3L_SE.png

Ädelträolja

Olja för ädelträ utomhus.

Ädelträolja är baserad på vegetabiliska oljor med tillsats av kinesisk träolja som ger en mycket god inträngning i träet. Speciellt anpassad till teak och andra hårda träslag. Ger en vattenavvisande yta med vacker lyster.

Appliceringsområde

Träytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Lacknaftabaserad
  • Ger en vattenavvisande yta

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
3 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Vegetabiliska oljor med kinesisk träolja

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/f): 700 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 700 g/l VOC.

Innehåller oxidativt torkande oljor. Risk för självantändning. Oljeindränkta verktyg och trasor läggs i vatten eller eldas upp.

För oljning av ädelträ på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä slipas och strykes flödigt med Ädelträolja. Efter cirka 30 minuter avtorkas överskottet med en trasa. Vid behov upprepas behandlingen. Tidigare oljat trä tvättas med Capaclean Fasadtvätt som avsköljes noga. När ytan torkat slipas nedbrutet trä bort och övriga ytor mattslipas. Slipa i träets längdriktning, Därefter oljas ytan som ovan.

Burken skakas före användning.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

10-15 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn

Verktyg

Påföres med pensel.

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information