caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184501/055622_fasadgrund_lf_1L_SE.png

Fasadgrund LF

Vattenspädbar grundfärg för trä utomhus.

Vattenspädbar grundfärg baserad på alkydemulsion för målning av träfasader utomhus.

Appliceringsområde

Trä utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenbaserad
  • God inträngningsförmåga

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit
Bas D

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkydemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Grundfärg med alkydemulsion som bindemedel har alkydoljefärgens goda inträngande egenskaper. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nedbrutet trä avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper. 

Nya träytor behandlas med Grundolja LF på utsatta ställen som ändträ, spikslag, skarvar mm, därefter grundas hela ytan med Fasadgrund LF och sist strykes två ggr med Oljetäcklasyr LF.

Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, särskilt vid målning med ljusa kulörer. Vid osäkerhet rekommenderas grundning med Caparol Fasadgrund för att minska risken för genomslag.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt, skrapas, bara träytor grundas med avsedd Fasadgrund. Därefter målas, beroende på ytornas kondition, dessa en eller två gånger med Oljetäcklasyr LF. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-6 m2/liter på sågade ytor
5-7 m2/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar eller när ytan är torr
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad