caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184500/055621_fasadgrund_3L_SE.png

Fasadgrund

Grundfärg för trä utomhus.

Alkydfärg för grundning av nytt eller tidigare laserat trä samt förut täckfärgsmålade ytor i dålig kondition, utomhus.

Appliceringsområde

Trä utomhus.

Materialegenskaper

  • Lacknaftabaserad
  • Ger god förankring mot underlaget

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit

Glans

4, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Fet alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 350 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 350 g/l VOC.

Fasadgrund är särskilt framtagen för att ge god förankring mot underlaget för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärg. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nedbrutet trä avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Släta hyvlade ytor avslipas med slippapper.

Tidigare målade ytor tvättas med Capaclean Fasadtvätt.

Trärena utsatta ytor som ändträ, spikslag, skarvar mm behandlas med Grundolja före grundning med Fasadgrund.

Förtunning

Grundfärgen skall inte spädas.

Förbrukning

4-6 m2/liter på sågade ytor
5-7 m2/liter på hyvlade och släta ytor

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 6 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar eller när ytan är torr
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid rullning eller sprutning efterslätas med pensel för att undvika skinntork.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad