caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184256/055503_vatrumstack-10L_SE.png

Våtrumstäck (Utgående produkt)

Färg för tak och väggar i fuktbelastade utrymmen inomhus.

Halvblank akrylatfärg för tak och väggar i utrymmen med hög fuktbelastning eller regelbunden rengöring. 

Ingår som färdigstrykningsfärg i Caparol Våtrumssystem 2013.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Klarar hög fuktbelastning
  • Tvättbar
  • Ingår i Caparols Våtrumssystem

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit S 0500-N
Ingår i brytsystem

Glans

40, halvblank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/b): 100 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 100 g/l VOC.

Lämplig på ytor i våtutrymme eller som kräver hög tvättbarhet.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Kritande underlag grundas med CapaSol LF.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt alternativt fasadtvätt. Tvålrester och kalkavlagringar avlägsnas med kalklösande rengöringsmede

Målning av våtrum där krav ställs på VA- eller VT-utförande för ytskikt på väggar och tak enligt Måleribranschens standard för våtrum skall anvisningar enligt Caparol Våtrumssystem 2013 följas.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: 7 dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,021 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.