caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184255/055502_takmatt-10L_SE.png

Takmatt

Helmatt alkydfärg för tak inomhus.

Helmatt lacknaftalöslig alkydfärg för tak- och väggytor inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Lämplig för målning av vävspända tak
  • Lacknaftabaserad
  • God isolerande effekt

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Alkyd

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 500 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 500 g/l VOC.

Användes för målning inomhus av väl nedtvättade limfärgsytor, väv- och pappspända tak och väggar. Även lämplig som grundfärg på kritande väl bundna tak- och väggytor.

Ger god isolering mot genomslag på nikotin- och vattenskadade ytor.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nya spånskivor strykes första gången med Takmatt spädd med 10% lacknafta.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt. Därefter strykes en eller två gånger med Takmatt.

Förtunning

Lacknafta

Förbrukning

8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Spädning: 5-10%
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg

Lacknafta

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad