caparol_pim_import/caparol_se/products/image/225613/063185_EXC_Sylitol_Bio_Innefaerg_B1_WS_10_L_SE.png

Sylitol Bio Innefärg

Helmatt silikatfärg för tak och väggar inomhus.

 • Helmatt silikatfärg med organiska tillsatser för målning av tak och väggar inomhus.

  Appliceringsområde

  Tak och väggar inomhus

  Materialegenskaper

  • Helmatt silikatfärg
  • Diffusionsöppen
  • Konserveringsmedelsfri

  Förpackningsstorlekar

  5 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit/Bas 1 (5L & 10L)
  Bas 3 (5L)
  Kulörer i begränsat utbud

  Glans

  3, helmatt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Kalivattenglas med organsiska tillsatser

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Sylitol Bio Innefärg är särskilt lämpad för målning på puts, betong, gipsskivor samt ytor som målats med matt färg. 

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Kraftigt sugande ytor primas med Sylitol Koncentrat 111 utspädd 2:1 med vatten.

  Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt som avsköljes noga. Tidigare målade ytor med glans kan behöva grundas med Supertäck Grund för att undvika krackelering. Man kan utföra en mindre testyta för att kontrollera om behovet av grundfärg finns.

  Sist strykes en eller två gånger med Sylitol Bio-Innefärg beroende på ytans beskaffenhet. Vid två strykningar kan första strykningen spädas med 5% vatten.

  Vid målning med kulörer är det viktigt att måla ytan vått i vått för att undvika kulörskiftningar. En viss kulörskiftning är naturligt för silikatfärger vilket man får räkna med kan uppkomma.

  Förtunning

  Vatten

  Förbrukning

  6 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 6 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,026 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: 50°
  Förtunning: Vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Etsar glas och metall.

  Diffusionsöppenhet sd H20 < 0,02 m

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.