caparol_pim_import/caparol_se/products/image/246324/066515_supertack-20-plus-10L_SE.png

Supertäck 20 Plus

Halvmatt reptålig färg för tak och väggar inomhus.

Halvmatt färg för tak och vägg inomhus där det ställs extra krav på tålig tvättbar yta.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Reptålig
  • Tvättbar
  • Bra vidhäftning

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit S 0500-N
Ingår i brytsystem

Glans

20, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämplig till tak och väggar inomhus där det ställs extra krav på en tålig tvättbar yta, som i trapphus, korridorer, kök, lekrum mm. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Tak och väggar som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Målade ytor tvättas med målartvätt. Blanka ytor mattslipas. Mycket sugande ytor grundas med CapaSol Rapidgrund. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.