caparol_pim_import/caparol_se/products/image/232929/064120_supertack-20-10L_SE.png

Supertäck 20

Halvmatt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.

Halvmatt högtäckande latexfärg för målning av tak och väggar inomhus.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Vit S0500-N
Bruten Vit 0502-Y
Ingår i brytsystem

Glans

20, halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Produkten uppnår tvättbarhetsklass 1 enligt EN 13300. Rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.

Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.

Målas en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.