caparol_pim_import/caparol_se/products/image/193591/056726_sh_finest_wallpaint_0,75L_SE.png

Sköna Hem Finest Matt Wallpaint

Helmatt reptålig färg för tak och väggar inomhus.

Helmatt väggfärg som ger en vacker yta. Färgen fäster mycket bra till underlaget och ger en stark reptålig yta som klarar rengöring från många olika typer av nedsmutsning.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Hög täckkraft
  • Miljömärkt med Svanen
  • Reptålig

Förpackningsstorlekar

0,75 liter
2,5 liter

Kulörer

Speciellt utvalda kulörer.

Glans

2, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Skall vara rent, torrt och fast. Tak och väggar som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Målade ytor tvättas med målartvätt. Blanka ytor mattslipas. Måla två gånger till ett jämnt och hållbart resultat.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.