caparol_pim_import/caparol_se/products/image/225614/063186_EXC_CapaSilan_WS_10_L_SE.png

CapaSilan

Högtäckande färg för släpljusutsatta tak och väggar inomhus.

Lågemitterande helmatt tak- och väggfärg med bl a silikonharts för målning av svåra ytor med släpljus inomhus. Med sin långa öppentid ger CapaSilan möjlighet till ett jämnt utseende utan överlappningar på stora ytor. CapaSilan är mycket diffusionsöppen. 

Sd-värde <0,1 m.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Lågemitterande
  • Bra vid släpljus

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonharts och specialdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.

Kontrollera att sandgrängade tak har bra vidhäftning mot underlaget.

Förtunning

Kan spädas med max 5% vatten. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 5 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: 50°
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad