caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184118/055426_capasan-10L_SE.png

CapaSan

Självrengörande färg för tak och väggar inomhus.

Lågemitterande helmatt tak- och väggfärg med fotokatalytisk rengöringseffekt. Bryter ner organiska ämnen. Reducerar dålig lukt som stekos, tobaksrök mm. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.

Sd-värde <0,1 m.

Appliceringsområde

Tak och väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Lågemitterande
  • Självrengörande
  • Reducerar dålig lukt

Förpackningsstorlekar

10 liter

Kulörer

Vit
Bas 1
Kan nyanseras i kulörer med ljusreflexionsvärde >70.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Sampolymerlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Stryks en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet, nya omålade ytor skall alltid målas två gånger. Första strykning  kan göras med Supertäck grund. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-7 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 5 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,017-0,025 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad