caparol_pim_import/caparol_se/products/image/225612/063184_EXC_CapaDIN_4_WS_12_5_L_SE.png

CapaDin 4

Högtäckande färg för tak inomhus.

Helmatt färg, baserad på akrylatlatex, med hög täckkraft för ny- och ommålning av tak inomhus. Finns också i sprutkvalitet under namnet CapaDin Airfix.

Appliceringsområde

Tak inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög täckkraft

Förpackningsstorlekar

10 liter
25 liter (CapaDin Airfix)
120 liter (CapaDin Airfix)

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatlatex

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Stryks en eller två gånger beroende på underlagets beskaffenhet, nya omålade ytor bör alltid målas två gånger.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Dåligt bundna ytor grundas med CapaSol LF. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra. Kontrollera att sandgrängade tak som inte målats tidigare har bra vidhäftning mot underlaget.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6-8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning rekommenderas CapaDin Airfix.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,019-0,023 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.