caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184109/055420_isosparr-ultra-2,5L_SE.png

IsoSpärr Ultra

Vattenspädbar isolerande grund- och täckfärg för tak & vägg inomhus.

Vit vattenspädbar isolerande färg som förhindrar genomslag efter vattenskador och ytor som är förorenade av nikotin eller sot. Även för tak- och väggpanel av trä. Motverkar kvistgenomslag.

Appliceringsområde

Väggar och tak inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Isolerande
  • Förhindrar genomslag

Förpackningsstorlekar

2,5 liter
10 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Specialdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Måla med IsoSpärr Ultra som får torka minst tolv timmar. Vid mycket stor förorening kan det krävas ytterligare en behandling. OBS! Vid målning på trä skall det alltid målas två gånger med IsoSpärr Ultra. Eftersom IsoSpärr Ultra har bra täckkraft kan i vissa fall övermålning med annan färg uteslutas.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Före målning med IsoSpärr Ultra skall ytorna rengöras med lämpligt tvättmedel, ex.vis målartvätt till ett fast och smetfritt underlag.

Vid målning på sandgrängade tak skall en provyta uppmålas för att kontrollera spackelskiktets bärighet. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Vid sprutning är det viktigt att pistol, slangar och spruta rengörs noggrant före och efter sprutning så att alla rester av tidigare färger avlägsnas innan annan färgtyp används. Färgens unika sammansättning gör att blandning med vissa andra färgtyper förorsakar kraftig intjockning och kan förorsaka skador på maskin och slangar.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information