caparol_pim_import/caparol_se/products/image/235980/064584_isotapetsparr-10L_SE.png

Iso Tapetspärr

Vattenspädbar grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter.

Vattenspädbar, vit-tonad grundfärg speciellt anpassad för patentering av papperstapeter. Reducerar maximalt risken för blåsbildning som kan uppstå vid spackling, målning eller tapetsering. Iso Tapetspärr har även bra isolerande effekt och förhindrar genomslag efter vattenskador och ytor som är förorenade med sot och nikotin.

Appliceringsområde

Väggar inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Patenterande
  • Reducerar blåsbildning på tapeter

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Vit-tonad

Glans

Halvmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylatdispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Applicera ett tjockt och jämnt lager på ytan. IsoTapetspärr kan efterbehandlas efter 12 timmar vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Lägre temperatur och/eller högre luftfuktighet förlänger torktiden. Ytan kommer kännas lite klibbig även efter tork. Vidarebehandling kan därefter ske med spackling, målning eller tapetsering.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

6 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +16°C

Torktid

Dammtorr: 4 timmar
Övermålningsbar: minst 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad