caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184100/055418_capasol-lf-3L_SE.png

CapaSol LF

Specialprimer för sugande ytor inomhus.

Vattenspädbar opigmenterad specialprimer för sugande ytor inomhus.

Appliceringsområde

Sugande ytor inomhus

Materialegenskaper

  • Opigmenterad
  • Stor penetrerande verkan

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter
10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akryl

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/h): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

CapaSol LF har en stor penetrerande verkan på sugande mineraliska underlag. Bildar ett fast underlag för fortsatt behandling.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande ytor behandlas en eller flera gånger till ytan är mättad. Vid behandling av starkt sugande ytor kan CapaSol LF spädas med 10% vatten. Ytan kan strykas vått-i-vått till ytan är mättad. Det är viktigt att CapaSol LF inte bildar en blank film, vilket kan äventyra nästa behandlings vidhäftning. 

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5-8 m2/liter beroende på underlagets sugning. För att få fram exakt åtgång så rekommenderar vi att man gör en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,015 inch
Spruttryck: 60 bar
Sprutvinkel: 20-50°
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad