caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151474/049180_Disbofein_331_Reperaturmoertel_25kg.png

Disbofein 331 Lagningsbruk

Mineraliskt lagningsbruk för lättbetong.

Mineraliskt lagningsbruk för lagning på lättbetong, inom- och utomhus.

Appliceringsområde

Lättbetong

Materialegenskaper

  • Lagar skador djupare än 5 mm
  • Används både inne och ute

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Ljusgrå

Glans

Matt

Förvaring

Svalt och torrt.

Max kornstorlek

3 mm

Tryckhållfasthet

28 d   4,1 N/mm2

Draghållfasthetsgräns

28 d   1,3 N/mm2

För lagning av skador på lättbetong med skador djupare än 5 mm. Maximalt påslag per lagning, 50 mm.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Före lagning bör underlaget vattnas.

25 kg Disbofein 331 blandas med 16,75 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,67 viktdelar vatten), till ett klumpfritt bruk. Brukstiden för färdigblandat bruk är ca 15 minuter vid +20°C RF 60%.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,0 kg/mm/m2
Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.²

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C max +30°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Lagningsbruket kan vidarebehandlas efter en timme.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Disbofein 331 skall bearbetas med rostfria verktyg.

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres omedelbart med vatten.

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad