caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151477/049183_Disbofein_330_Rollschickt_25kg.png

Disbofein 330 Slamma

Slamma för nyproduktion och renovering av lättbetongfasader.

Disbofein är en fyllig strukturerande slamma för nyproduktion och renovering av lättbetongfasader.

Appliceringsområde

Lättbetong

Materialegenskaper

  • Fyllig
  • Strukturerande

Förpackningsstorlekar

25 kg

Kulörer

Vitt och ljusa pastellkulörer

Glans

Matt

Förvaring

Svalt och torrt. Begränsad hållbarhet, 1 år.

Teknisk data

Bindemedel: Akryldispersion

Ytförberedelse

Ny lättbetong: Underlaget skall vara fast, torrt och bärkraftigt. Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111. Första skiktet med Disbofein 330 kan spädas med max 10 % vatten. Därefter appliceras ytskiktet med pensel, roller eller spruta. För att få en jämn struktur rollas sista skiktet med skumgummiroller i en riktning. Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Renovering: Vid renovering kan Disbofein 330 armeras med Capatect armeringsväv 650/110. Underlaget skall vara fast torrt och bärkraftigt. Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111. I det första våta skiktet av Disbofein 330 bäddas armeringsväven in med en rostfri stålskånska till ett blåsfritt skikt. Mellan och slutskikt läggs på i tillräcklig mängd för att erhålla full täckning av väven. För att få en jämn struktur rollas sista skiktet med skumgummiroller i en riktning. Före behandling skall ytorna vara torra och rengöras från smuts och fett.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Grundskikt ca 0,9 kg/m2
Slutskikt ca 0,9 kg/m2
Ett åtgångtal på 1,8 kg/m2 skall inte underskridas. Vid vävarmering åtgår ca 3 kg/m2

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C, max +8°C

Torktid

4-12 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med spackel, rulle  eller spruta. 

Rengöring av verktyg

Verktyg rengöres omedelbart med vatten.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad