caparol_pim_import/caparol_se/products/image/90319/035497_Disbocret_544_25_KG.png

Disbocret 544 Grovbruk

Cementbaserat bruk för lagning av betong. 

Cementbaserat bruk med tillsats av dispersion. För lagning av större hål och ojämnheter i betong. 

Appliceringsområde

Betong

Materialegenskaper

  • Betonglagning
  • Bra vidhäftning

Förpackningsstorlekar

25 kg

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.

Tryckhållfasthet

28d ca 60,0 N/mm2

Draghållfasthetsgräns

28d ca 10,0 N/mm2

Vidhäftning

28d >3,0 N/mm2

Ingår i Disbocret® betongsystem. Lämplig för lagning av hål och ojämnheter med djup eller nivåskillnader mellan 30-100 mm. Kornstorlek max 8 mm.

Ytförberedelse

Frilagda armeringsjärn skall förbehandlas med Disbocret® 502 Rostskyddande slamma.

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Betongen skall vara helt ren från klorid.

25 kg torrt bruk blandas med 2,2-2,8 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,11 viktdelar vatten). Häll en större mängd av vattnet i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min. Blanda bruket under ca tre minuter. Tillsätt därefter resterande vatten efter behov och fortsätt omrörningen i ca två minuter tills en homogen massa erhållits.

Brukstiden för den färdiga blandningen är ca 1 timma vid +20°C. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 2,0 kg/mm/m2 (torrt bruk)

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +35°C för material, underlag och omgivande luft.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad