Disbocret 510 Slamma

Slamma för utjämning av ytor med mindre hål och sprickor.

caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151501/049201_Disbocret_510_Fuellschicht_15L.png

Färdig diffusionsöppen slamma för utjämning av ytor med mindre hål och sprickor eller strukturskillnader. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Utjämnande effekt

Förpackningsstorlekar

15 liter

Kulörer

Vit

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 1 år.

Teknisk data

Bindemedel: Akryldispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Diffusionsmotståndstal

                      µ H2O                                   2.600

                      µ CO2                                   680.000

Diffusionsjämförelse med 700 µm torrt skikt

                      sd H2O                                   ca 1,80 m

                      sd CO2                                   ca 480 m

Ingår i Disbocret® system för skyddsmålning av betong. Används för utjämning av ytor med mindre strukturskillnader. Fyller upp till en mm/påslag.

Ytförberedelse

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. 

Hållfastheten i underlaget skall vara ≥ 1,5 N/mm2. Lokalt minimum ≥ 0,5 N/mm2.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

0,4-0,7 l/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +40°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Efterföljande behandlingar kan utföras efter 24 timmar.
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med spackel, rulle  eller spruta. 

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information