caparol_pim_import/caparol_se/products/image/17969/020004_Disbocret_505_Feinspachtel.png

Disbocret 505 Finspackel

Cementbaserat PCC finspackel.

Cementbaserat PCC finspackel med tillsats av dispersion. För lagning av hål och ojämnheter i betong. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Betonglagning
  • Spricköverbyggande

Förpackningsstorlekar

25 kg

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.

Ingår i Disbocret® betongrenoveringssystem. Lämplig för lagning av hål och ojämnheter med djup eller nivåskillnader mellan 1-5 mm. Kornstorlek max 0,4 mm.

Ytförberedelse

Vid lagning av större hål och ojämnheter skall Disbocret® 544 eller 545 användas.

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget.

25 kg torrt bruk blandas med 6,5 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,26 viktdelar vatten). Häll den angivna mängden vatten i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min. Blanda bruket under ca tre minuter och låt blandningen vila i två minuter. Rör sedan om bruket några sekunder. Brukets pot life är ca 1 timma. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 1,6 kg/mm/m2

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +30°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Kan övermålas med Disbocret® efter 6 timmar.
För övriga färger gäller 24 timmar.

Verktyg

Appliceras med spackel, brätte eller annat lämpligt verktyg.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information