caparol_pim_import/caparol_se/products/image/151490/049196_Disbocret_502_Protec_plus_25kg.png

Disbocret 502 Rostskyddande slamma

Korrosionsskyddande cementslamma.

Korrosionsskyddande cementslamma med tillsats av dispersion. Används som slamningsbruk före pågjutningar för ökad vidhäftning.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Betonglagning
  • Korrosionsskyddande

Förpackningsstorlekar

10 kg
25 kg

Förvaring

Svalt och torrt. Hållbar i minst 9 månader.

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Ingår i Disbocret® betongrenoveringssystem för lagning av betong. Används som korrosionsskydd vid lagningar mot armeringsjärn med djup eller nivåskillnader under 10 mm. 

Ytförberedelse

Armeringsjärn som behandlas skall sandblästras till Sa 2½.

Före behandling skall ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget. Betongen skall vara helt ren från klorid.

Första påslaget skall utföras med pensel direkt efter blästring. Efter 4-48 timmar utförs andra behandlingen. Armeringsjärnet måste vara helt behandlat. Efter härdning, ca 24 timmar, kan ytan behandlas med Disbocret® 507. Korrosionsskydd vid >10 mm.

25 kg torrt bruk blandas med 4,0 liter vatten (1 viktdel bruk till 0,16 viktdelar vatten). Häll den angivna mängden vatten i en hink och tillsätt bruket under omrörning med maskinvisp, max 400 varv/min. Blanda bruket under ca tre minuter till en homogen massa. Brukets pot life är vid +20°C ca 60 minuter. Försök aldrig späda bruk som börjat härda.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

Ca 160 g/m och behandling på armeringsjärn Ø 16 mm.

Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min +5°C  max +35°C för material, underlag och omgivande luft.

Torktid

Efterföljande behandlingar kan utföras efter ca 24 timmar.
(gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Appliceras med pensel eller borste.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Arbeta aldrig vid fara för frost eller i starkt solsken.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Information