caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184548/055659_bild_saknas_SE.png

Cap-elast Sprickspackel

Plastisk lagnings- och spackelmassa för mineraliska underlag. 

Flexibel plastisk lagnings- och spackelmassa för lagning av sprickor på puts-, tegel- och betongväggar. 

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Flexibel

Förpackningsstorlekar

1,5 kg

Kulörer

Gråtonad

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Innehåll: Akryldispersion med mineraliska fyllnadsmedel

För lagning av sprickor på puts-, tegel- och betongväggar. 

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Dåligt förankrade ytor, lös puts mm avlägsnas till fast underlag.

Konstruktionssprickor uppskrapas till 10 mm bredd och djup. Sprickan grundas med AmphiSilan Djupgrund LF eller likv. Behandla endast inne i sprickan, detta för att stoppa sugning mot underlaget. 

Rör om spacklet till jämn konsistens. Fyll sprickan med spacklet och släta genast ut ytan med spackel eller en fuktad pensel. På grövre underlag kan spacklet struktureras något. Låt spacklet torka ordentligt före vidare behandling.

Kan övermålas med Caparols fasadfärger för mineraliska underlag.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Övermålningsbar: 16 timmar
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad