caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184307/055519_lackfarg-blank-3L_SE.png

Lackfärg Blank

Vattenspädbar blank lackfärg för målning av snickerier och möbler inomhus.

Blank vattenspädbar lackfärg.

Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.

Appliceringsområde

Trä , plåt och stål inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög täckkraft
  • Ger en hård yta

Förpackningsstorlekar

0,5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Vit (S 0500-N)
Svart
Bas A
Bas B
Bas D
Ingår i brytsystem.

Glans

75, blank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: PU-förstärkt akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Vattenspädbar blank lackfärg för målning av dörrar, lister, hyllor, foder, möbler mm inomhus. Ger en hård och slitstark yta som är lätt att hålla ren. Utomhus kan Lackfärg Blank användas som toppfärg på vertikala plåt- och stålytor som fönster och dörrar. Men beakta att den inte innehåller något mögelhämmande medel.

Ytförberedelse

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kvistar och kådiga ställen behandlas med kvistlack. Grunda ytan med Snickerigrund alternativt Iso Trägrund. Gulnat trä grundas med Iso Trägrund. Ljust obehandlat trä grundas med Snickerigrund alternativt Lackfärgen. Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas. Hål och sprickor spacklas med snickerispackel. Måla en eller två gånger med Lackfärg.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 200 bar
Lufttryck: -
Förtunning: Max 5%

Rekommenderade sprutinställningar för Airmix/Aircoat-spruta:
Munstycke: 0,011-0,015 inch
Spruttryck: 120 bar
Lufttryck: 2,5 bar
Förtunning: Max 5%

Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:
Munstycke: 2,0-2,5 mm
Spruttryck: -
Lufttryck: 5 bar
Förtunning: Max 5%

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.