caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184301/055514_fardigfarg-blank-75-3L_SE.png

Färdigfärg 75

Blank färdigstrykningsfärg för trä inomhus.

Blank vattenspädbar färdigstrykningsfärg med bra fyllighet, täckförmåga och utflytning.

Appliceringsområde

Trä inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Hög täckkraft
  • Bra utflytning

Förpackningsstorlekar

1 liter
3 liter

Kulörer

Vit S 0500-N
Bruten vit

Glans

75, blank

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

För målning av dörrar, skåp, lister mm. inomhus. Ej lämplig på ytor som utsätts för tryckbelastning som tex fönsterbänkar, hyllplan mm.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt.

Fabriksmålade samt blanka ytor mattslipas och grundmålas med Snickerigrund alternativt Häftprimer för att erhålla god vidhäftning innan fortsatt behandling.

Nytt trä: Eventuella kvistar isoleras med Kvistlack och därefter grundas ytan med Snickerigrund.

Gulnat trä och ytor med risk för genomslag från vattenburna färgämnen grundas med Iso Trägrund.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 1 timme
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Färdigfärg 75 appliceras flödigt med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,010-0,013 inch
Spruttryck: 100-130 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.