caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184300/055513_snickerigrund-3L_SE.png

Snickerigrund

Snabbtorkande grundfärg för snickerier inomhus.

Vattenspädbar snabbtorkande grundfärg för snickerier inomhus.

Appliceringsområde

Trä inomhus

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Snabbtorkande

Förpackningsstorlekar

0.5 liter
1 liter
3 liter

Kulörer

Vit
Bas D

Glans

Matt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Akrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Lämplig på tidigare målade snickerier samt på nytt trä.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Nytt trä avslipas och behandlas med Kvistlack och tidigare målade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före grundning med Snickerigrund. Full vidhäftning mot tidigare målade lackytor erhålls efter ca fyra dygn.

Kan övermålas med såväl lösningsmedels- som vattenspädbara snickerifärger.

Förtunning

Vatten.

Förbrukning

10 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,010-0,013 inch
Spruttryck: 100-130 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.

Rengöring av verktyg

Vatten

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad