caparol_pim_import/caparol_se/products/image/196881/057387_iso-tragrund-2,5L-bird-3D_SE.png

Iso Trägrund

Isolerande grundfärg för trä inomhus.

 • Grundfärg för trä inomhus uppbyggd på katjonteknik. Reducerar risken för genomslag från vattenlösliga färgämnen och hartser i träet.

  Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3

  Appliceringsområde

  Trä inomhus

  Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Isolerande

  Förpackningsstorlekar

  0.75 liter
  2.5 liter
  10 liter

  Kulörer

  Vit

  Glans

  Matt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Specialdispersion

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

  Lämplig på träytor där man behöver en god isolerande verkan mot hartser och färgämnen i trät.

  Stryk en gång med Iso Trägrund, låt torka minst 12 timmar. Visar ytan brunfärgade genomslag måla ytterligare en gång, två strykningar är alltid att föredra. Övermålas därefter med lämplig produkt ur Caparols sortiment. Iso Trägrund skall inte nyanseras. Detta kan påverka färgens isolerande funktion. 

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Tidigare målade eller lackade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas.

  Förtunning

  Vatten. Spädning max 5%.

  Förbrukning

  8-10 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +8°C

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar
  Övermålningsbar: 12 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påföres med pensel, rulle eller spruta.


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,011-0,015 inch
  Spruttryck: 100-130 bar
  Spädning: max 5%
  Förtunning: Vatten

  Vid sprutning är det viktigt att pistol, slangar och spruta rengörs noggrant före och efter sprutning så att alla rester av tidigare färger avlägsnas innan annan färgtyp används. Färgens unika sammansättning gör att blandning med vissa andra färgtyper förorsakar kraftig intjockning och kan förorsaka skador på maskin och slangar.

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Teknisk information

  Miljövarudeklaration

  Säkerhetsdatablad