caparol_pim_import/caparol_se/products/image/17800/018150.png

Histolith Fassadenkalk

Färg för avfärgning av oorganiska underlag.

Färdigblandad kalkfärg med god täckförmåga för avfärgning av oorganiska underlag.

Appliceringsområde

Oorganiskt underlag

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

12,5 liter

Kulörer

Vit

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Släckt kalk med organiska tillsatser

Lämplig på ny eller gammal puts samt på ytor som tidigare behandlats med kalk eller KC-färg.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Tidigare kalkade ytor stålborstas till fast underlag.

Förvattna ytan för att få ett jämnt sugande underlag som förhindrar ett flammigt utseende.

Därefter stryks Histolith Fasadkalk två gånger förtunnad med 10% vatten.

Nya putsade ytor behandlas som ovan med förvattning och strykning.

Utför inte kalkning i solsken eller då risk för regn föreligger.

Vid torr och varm väderlek skall ytan eftervattnas under två till tre dagar efter målningen.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5-6 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2-4 timmar
Övermålningsbar: 24 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres kryssvis med plafondpensel eller kalkkvast.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Begränsad hållbarhet, 1 år.

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad