caparol_pim_import/caparol_se/products/image/184542/055653_disbocret_515_betongfarg_12L_SE.png

Disbocret 515 Betongfärg

Färg särskilt framtagen för målning på betong.

 • Matt högtäckande latexfärg baserad på styrénakrylat, särskilt framtagen för målning på betong. Färgen är karbonatiseringshämmande vilket innebär att den förhindrar kol-(CO2) och svaveldioxid(SO2) att tränga in i betongen och ger därmed ett effektivt skydd mot korrosion på armeringsjärnen i betongen.

  Uppfyller kraven i SS EN 1504-2 för ytskyddsprodukter för betong.

  Appliceringsområde

  Betong utomhus

  Materialegenskaper

  • Karbonatiseringshämmande 
  • Vattenbaserad
  • Finns i Nespri-variant för dammfri sprutmålning

  Förpackningsstorlekar

  Vit 15 liter
  Bas 1 12 liter
  Bas 3 12 liter
  Nespri 20 kg (ca 15 liter)

  Kulörer

  Vit
  Ingår i brytsystem

  Glans

  7, matt

  Förvaring

  Frostfritt

  Teknisk data

  Bindemedel: Styrénakrylat

  Notering

  VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
  Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

  Diffusionsmotståndstal:
  µ H2O     5.500
  µ CO2     2.300.000

  Diffusionsjämförelse med 160 µm torrt skikt
  sd H2O     ca 0,88 m
  sd CO2     ca 368 m

  Vattenupptagningkoefficient W24
  <0,02 kg/(m2 Ÿ h0,5)

  Lämplig på väl förankrade tidigare målade ytor samt på ny betong.

  Ytförberedelse

  Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

  Tidigare målade ytor tvättas med Fasadtvätt. Högtrycks- eller hetvattentvätt rekommenderas. Betong skall vara fri från cementhud, formolja eller andra föroreningar. Sugande ytor grundas med Disboxan 450 Fasadskydd spädd 1:9 med vatten, Disboxan 451 Hydrofoberingscreme alternativt AmphiSilan Djupgrund LF. 

  Disbocret® 515 Betongfärg påförs i två skikt. 

  Förtunning

  Vatten

  Skikttjocklek

  För ett effektivt skydd mot koldioxidinträngning krävs ett torrt färgskikt på minst 80µm/strykning, totalt minst 160µm vid rekommenderade två behandlingar.

  Förbrukning

  5-7 m2/liter

  Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

  Applikationsförhållanden

  Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

  Torktid

  Dammtorr: 2 timmar (4 timmar för Nespri-varianten)
  Övermålningsbar: 12 timmar
  Genomtorr: flera dygn
  (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

  Verktyg

  Påförs med pensel, rulle eller spruta. Vid sprutning skall filter rengöras regelbundet för att förhindra att dessa sätts igen. 


  Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
  Munstycke: 0,018-0,021 inch
  Spruttryck: 150-180 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Max 1-2% med vatten

  För Disbocret 515 Nespri gäller följande inställningar:
  Rekommenderade sprutinställningar för Nespray-spruta:
  Munstycke: 0,017-0,019 inch
  Spruttryck: 200 bar
  Sprutvinkel: Valfri
  Förtunning: Max 1-2% med vatten

  Rengöring av verktyg

  Vatten

  Anm

  Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

  Rengöring och underhåll

  Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

  Bortskaffande

  Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

  Miljonprogramshus får nya fasader