caparol_pim_import/caparol_se/products/image/226188/063261_EXC_Capamur-plus_B1_WS_10_L.png

Capamur-Plus

Fasad- och sockelfärg för mineraliska underlag.

Capamur-plus är en vattenburen helmatt diffusionsöppen fasad- och sockelfärg för mineraliska underlag. Tillsats av siloxan ger en mycket vattenavvisande yta.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar
  • Diffussionsöppen, Sd-värde: < 0,14 m (hög), V1

Förpackningsstorlekar

2,5 liter
10 liter

Kulörer

Vit/Bas 1
Bas 2
Bas 3
Ingår i brytsystem. Brutna kulörer: Använd alltid färg med samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. 

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Styrenakrylat

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

För målning av fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden cementputs, fibercementskivor. 

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Sugande och stoftiga ytor primas med AmphiSilan Djupgrund LF före målning med Capamur-plus.  

Vid grund- och mellanstrykningar kan Capamur-plus spädas med max 10% vatten på släta ytor och 15-20% på strukturputser och vid färdigstrykning med max 5%.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

5 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 6 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,019-0,023 inch
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Vatten

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.