caparol_pim_import/caparol_se/products/image/39806/CAPI000594_Sylitol_Minera_22kg_SE.png

Sylitol Minera

En utjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg.

Sylitol Minera är en fyllig strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykningsfärg med kalivattenglas och organiska tillsatser som bindemedel. Ger en strukturerad och diffusionsöppen yta.  

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Utjämnande
  • Spricköverbyggande

Förpackningsstorlekar

22 kg

Kulörer

Vit och ljusa pastellkulörer.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas och dispersion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användes för att ge ytan ett strukturerat utseende samt täta mindre sprickor och ojämnheter före slutmålning med Sylitol Fasadfärg.

För målning av fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor samt ytor tidigare behandlade med kalk- och KC- och silkatfärger.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten.

Sylitol Minera kan förtunnas med Sylitol Koncentrat 111 spädd med vatten 1:1 för att uppnå önskad struktur. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.

Förtunning

Sylitol Koncentrat 111

Förbrukning

2-3 m2/kg

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Begränsad hållbarhet, 1 år.

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad