caparol_pim_import/caparol_se/products/image/57264/027318_Sylitol-Konzentrat_111_10L_NL.png

Sylitol Koncentrat 111

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag.

Grundnings- och spädningsmedel vid behandling av mineraliska underlag med Sylitol fasadprodukter.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag utomhus.

Materialegenskaper

  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

3 liter
10 liter

Kulörer

Färglös

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användes till grundning av sugande underlag före målning med Sylitol fasadprodukter samt till spädning av dessa.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.

Vid behandling på starkt sugande, kritande eller löst bundna underlag grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten. På mycket sugande underlag upprepas behandlingen vått i vått. Vid strykning med Sylitol Fasadfärg späds färgen med max 10% koncentrat och vid färdigstrykning med max 5% Sylitol Koncentrat 111.

På svagt sugande ytor och underlag med väl förankrad silikatfärg kan Sylitol Fasadfärg spädas med upptill 10% Sylitol Koncentrat vid första behandling.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

8-15 m2/liter koncentrat beroende på hur underlaget suger.
(Spädes 2 delar koncentrat och 1 del vatten)

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +10°C

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel, rulle eller spruta.


Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:
Munstycke: 0,013-0,018 inch
Spruttryck: 140-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Leveransviskositet

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.