caparol_pim_import/caparol_se/products/image/207689/060480_Sylitol_Compact.png

Sylitol Compact

En utjämnande mellanstrykningsfärg.

Sylitol Compact är en utjämnande mellanstrykningsfärg med kalivattenglas som bindemedel. Ger en svagt strukturerad och diffusionsöppen yta.

Appliceringsområde

Mineraliska underlag

Materialegenskaper

  • Utjämnande
  • Vattenspädbar

Förpackningsstorlekar

12,5 liter

Kulörer

Vit och ljusa pastellkulörer.

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Kalivattenglas och dispersion

Diffusionstal luftlagertjocklek sdH2O

<0,01 m

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användes som utjämnande och spricköverbyggande behandling före slutmålning med Sylitol Fasadfärg.

För målning av fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, fibercementskivor samt ytor tidigare behandlade med kalk- och KC- och silkatfärger.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Sugande och stoftiga ytor grundas med Sylitol Koncentrat 111 spädd 2:1 med vatten.

Sylitol Compact kan förtunnas med Sylitol Koncentrat 111 spädd med vatten 1:1, för att uppnå önskad struktur. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

4-5 m2/liter

Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C

Torktid

Dammtorr: 2 timme
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad