caparol_pim_import/caparol_se/products/image/218709/062031_Minera_Universal.png

Minera Universal

En fyllig utjämnande diffusionsöppen mellanstrykningsfärg.

Minera Universal är en spricköverbyggande och utjämnande mellanstrykningsfärg på siliconharts modifierad mineralbas.

Appliceringsområde

Betong, lättbetong, väl bunden puts, tegel, fibercementskivor m fl

Materialegenskaper

  • Fyllig och strukturgivande
  • Spricköverbyggande
  • Diffussionsöppen Sd värde 0,05

Förpackningsstorlekar

8 kg
22 kg

Kulörer

Vit
Kan även brytas i ljusa kulörer

Glans

Helmatt

Förvaring

Frostfritt

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Användes som utjämnande och spricköverbyggande behandling före slutmålning med AmphiSilan-W putsfärg eller Sylitol fasadfärg.

För målning av väl förankrade tidigare målade underlag samt fasader och konstruktioner av betong, lättbetong, väl bunden puts, tegel,  fibercementskivor m fl.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Sugande och stoftiga ytor grundas med AmphiSilan Djupgrund LF.alternativt Sylitol Koncentrat 111

Minera Universal kan spädas upp till 5 % med vatten beroende på önskad konsistens. Strukturen bestäms av vilken pensel eller rulle samt teknik som används.

Minera Universal skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Vatten

Förbrukning

2-3 m2/kg
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med pensel eller rulle.

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad