caparol_pim_import/caparol_se/products/image/122374/043067_AmphiSilan_Grundierfarbe_12,5L.png

AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-TEC

Helmatt grundfärg för målning med Nespri-TEC sprutteknik. 

AmphiSilan Grundierfarbe Nespri-TEC är en helmatt grundfärg för rationell målning med Nespri-TEC sprutteknik. Färgen är mycket diffusionsöppen vilket gör den lämplig på de flesta mineraliska och tidigare målade underlag.

Färgen ger ingen sprutdimma vid sprutning med Nespray högtrycksspruta.

Appliceringsområde

Mineraliska ytor utomhus.

Materialegenskaper

  • Mycket diffusionsöppen

Förpackningsstorlekar

12,5 liter
120 liter

Kulörer

Vit

Glans

3, helmatt

Förvaring

Frostfritt

Teknisk data

Bindemedel: Silikonhartsemulsion

Notering

VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/c): 40 g/l (2010).
Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

För grundning av väl förankrade ytor som tidigare målats med exempelvis akrylatfärger, infärgade cementfiberskivor mm eller ytor av akrylatputs.

Ytförberedelse

Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. 

Före målning tvättas med Fasadtvätt som avsköljs noga. Ytorna skall efter tvättning torka noga före fortsatt behandling. Ytor med kvarvarande glans mattslipas före grundning.

AmphiSilan fasadfärger skall inte användas på horisontella ytor som utsätts för hög vattenbelastning.

Förtunning

Produkten skall användas oförtunnad.

Förbrukning

4-7 m2/liter
Åtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.

Applikationsförhållanden

Arbetstemperatur min. +5°C på underlag, material och omgivande luft

Torktid

Dammtorr: 2 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Genomtorr: flera dygn
(Torktid vid +23°C, RF 50%)

Verktyg

Påföres med Nespray-spruta och efterrullas. 


Rekommenderade sprutinställningar för nesprayspruta:
Nespray specialmunstycke: 0,015-0,019 inch
Spruttryck: Stängd pistol på det blå fältet på manometern.
                  Öppen pistol inom gröna fältet.
Sprutvinkel: 0,015”     10-20°
                   0,017”      20-30°
                   0,019”
Förtunning: Produkten skall användas oförtunnad

Rengöring av verktyg

Vatten

Anm

Begränsad hållbarhet, 1 år.

Rengöring och underhåll

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.

Bortskaffande

Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information

Säkerhetsdatablad

Information